متاسفانه امکان ذخیره اطلاعات بر روی دستگاه شما وجود ندارد!

صد صفحه قهرمانی


مقدمه

در هر صفحه از این مطلب که عنوان «صد صفحه قهرمانی» را برای آن انتخاب کرده ایم یک قهرمان را تنها با بیان مشخصات و رکورد ها معرفی می کنیم. وجود یک الگو و الهام بخش به ویژه برای یک ورزشکار مبتدی بسیار سودمند و حتی می توان گفت ضروری است. هدف از آوردن چنین مطالبی کمک به ایجاد گستره دید وسیع تر برای

صفحه 1

VLADISLAV ALHAZOV متولد      1977 قد          190 سانتی متروزن        185 کیلو گرماسکات :        525 کیلو گرم با زانو بند نواریددلیفت :       442.5 کیلو گرم با بند لیفت

صفحه 2

Edward "Ed" Ignatius Coan متولد :        1963قد :            168 سانتی متروزن :          109 کیلو گرماسکات :           455 کیلو گرمددلیفت :          402.5 کیلو گرم

صفحه 3

Chuck Vogelpohl متولد :      1965قد :         178 سانتی متر (تقریبی)وزن :        120- کیلو گرماسکات :          532.9 کیلو گرمددلیفت :      &nbs

صفحه 4

Kirk Karwoski  متولد :    1967قد :       170 سانتی متروزن :     125 کیلو گرماسکات :        415 کیلو گرمدد لیفت :      345 کیلو گرم

صفحه 5

Benedikt Magnusson متولد :      1983قد :          183 سانتی متروزن :        171 کیلو گرماسکات :             420 کیلو گرم (با زانو بند نواری)

صفحه 6

Konstantin Konstantinovs متولد :    (2018 - 1978)قد :        191 سانتی متروزن :      140 - کیلو گرماسکات :        335 کیلو گرم ( با زانو بند نواری )دد لیفت :  &nb

صفحه 7

Bill Kazmaier متولد :   1953قد :       188 سانتی متروزن :     160 کیلو گرماسکات :        420 کیلوگرم (با سوت اسکات)دد لیفت :      402 کیلو گرم

صفحه 8

Ted Arcidi متولد :   1958قد :      181 سانتی متروزن :    129 کیلوگرماسکات :        340.1 گرمدد لیفت :      331.1 کیلو گرمپرس سینه :  &n

صفحه 9

Doug Young متولد :  (2005 - 1944)قد :      180 سانتی متروزن :    125 کیلوگرماسکات :       327 کیلوگرمدد لیفت :     335 کیلوگرمپرس سینه :  &nbs

صفحه 10

Andrey Vladimirovich Malanichev متولد :    1977قد :        182 سانتی متروزن :      155 کیلوگرماسکات :          485 کیلوگرمددلیفت :         405 ک

صفحه 11

Jon Cole متولد :    (2013 - 1943)قد :      178 سانتی متروزن :     110 + کیلوگرماسکات :       408.5 کیلوگرمددلیفت :      400.3 کیلوگرمپرس سی

صفحه 12

Carl Yngvar Christensen متولد :   1990قد :      187 سانتی متروزن :    max 170 کیلوگرماسکات :       490 کیلوگرمددلیفت :      390 کیلوگرمپرس سینه :   350 کیل

صفحه 13

Louis Simmons متولد :   1947وزن :    (125-100) کیلوگرماسکات :      417.3 کیلوگرمددلیفت :     324.3 کیلوگرمپرس سینه :  272.1 کیلوگرم(رکورد های فوق ب

صفحه 14

Ryan Shawn Kennelly متولد :  1974قد :      191 سانتی متروزن :    140+ کیلوگرمپرس سینه :    294.8 کیلوگرم (بدون تجهیزات)پرس سینه :    352.5 کیلوگرم (با شرت یک لایه)

صفحه 15

David Hoff متولد :  1989قد :     175.2وزن :    141 (max) کیلوگرماسکات :      577.5 کیلوگرمددلیفت :     375 کیلوگرمپرس سینه :  460.4 کیلوگرم

صفحه 16

Mariusz Pudzianowski متولد :  1977قد :      186 سانتی متروزن :    142 کیلوگرماسکات :      380 کیلوگرمددلیفت :     415 کیلوگرمپرس سینه :  290 کی

صفحه 17

Zydrunas savickas متولد :  1975قد :      191 سانتی متروزن :    170 کیلوگرماسکات :       433 کیلوگرمددلیفت :      409.5 کیلوگرمپرس سینه :  &nb

صفحه 18

Frederik Hatfield متولد :  (2017 - 1942)قد :     168 سانتی متروزن :   125 max کیلوگرماسکات :       460 کیلوگرمددلیفت :     347.5 کیلوگرمپرس سینه :&

صفحه 19

Blaine Sumner متولد : 1987قد :     188 سانتی متروزن :   175 کیلوگرماسکات :      515 کیلوگرمددلیفت :     370 کیلوگرمپرس سینه :  455 کیلوگرم

صفحه 20

Eugene Rychlak Jr متولد : (2019-1968)قد :     185 سانتی متروزن :   156 کیلوگرماسکات :      455.8 کیلوگرمددلیفت :     324.3 کیلوگرمپرس سینه :  458.1 کی

صفحه 21

Paul Anderson متولد : (1994-1932)قد :     179 سانتی متروزن :   163 کیلوگرماسکات :      540 کیلوگرمددلیفت :     370 کیلوگرمپرس سینه :  285 کیلوگرم

صفحه 22

Eric Lilliebridge متولد :  1990 قد :      178 سانتی متر وزن :    140 کیلوگرم اسکات :       417.5 کیلوگرمددلیفت :      410 کیلوگرمپرس سینه :  &

صفحه 23

Andrew Bolton متولد :  1970قد :      183 سانتی متروزن :    164 کیلوگرماسکات :      550.5 کیلوگرمددلیفت :     457.5 کیلوگرمپرس سینه :  &n

طراحی سایت | فروشگاه آنلاین | خدمات وب فروشگاه اینترنتیپاورلیفتینگبدنسازیپرورش اندامعضله سازیپرس سینهاسکاتددلیفت